Baştan Sona M&A Süreci: Adım Adım Yapılması Gerekenler
BAŞTAN SONA M&A SÜRECİ: ADIM ADIM YAPILMASI GEREKENLER

Baştan Sona M&A Süreci: Adım Adım Yapılması Gerekenler

Mergers and Acquisitions (M&A), yani Birleşme ve Satın Alma süreçleri; şirketlerin büyüme, pazar payını genişletme, rekabet avantajı elde etme ya da çeşitlendirme stratejilerinin önemli bir parçasıdır. Genellikle karmaşık ve çok katmanlı olabilen bu süreçler, stratejik ve dikkatli bir planlama gerektirir.

M&A süreçleri; tarafların büyüklüğü, piyasa koşulları ve sektörel dinamiklere göre değişkenlik gösterir. Buna bağlı olarak her bir birleşme ve satın almanın benzersiz olduğunu vurgulamak gerekir. Etkili bir birleşme veya satın alma stratejisi, şirketin genel stratejisiyle uyumlu olmalı ve hem finansal hem de operasyonel hedeflere hizmet etmelidir.

M&A Neyin Kısaltması?

M&A, Mergers and Acquisitions, yani “Birleşme ve Satın alma” ibaresinin kısaltmasıdır. Şirketlerin zaman zaman gerçekleştirdiği birleşme ve satın alma süreçlerini ifade eder.

M&A işlemlerinin temel amacı, büyüme ve genişleme hedeflerini hızlandırmak, maliyetleri düşürmek, pazar erişimini genişletmek, yeni teknolojiler veya yetenekler kazanmaktır. Özellikle hızlı büyüme ve değişim gösteren sektörlerde şirketlerin stratejik hedeflerine ulaşmalarında kritik bir role sahip olduğunu söylemek mümkündür.

M&A nedir?” sorusuna daha kapsamlı bir yanıt için ilgili sayfamıza göz atabilirsiniz.

M&A Sürecinde Neler Yapılır?

M&A işlemi, birkaç aşamada ilerleyen bir süreçtir. Stratejik planlamadan başlayarak işlemin kapanışına kadar bir dizi detaylı adımı gerektirir. Her iki tarafın menfaatlerine uygun bir sonuç için tüm aşamaların dikkatlice yerine gerine getirilmesi önem taşır.

Genel olarak bir M&A sürecinin aşağıdaki aşamalardan oluştuğunu söylemek mümkündür:

Stratejik Planlama ve Hedef Belirleme

M&A süreci, şirketin uzun vadeli stratejik hedeflerinin belirlenmesiyle başlar. Bu aşamada şirket yönetimi; büyüme hedefleri, pazar konumlandırması ve rekabet avantajları gibi hususları göz önünde bulundurarak potansiyel birleşme veya satın alma hedefleri belirler.

Bu aşamada hem şirket içi faktörlerin hem de pazar ve endüstri analizinin kapsamlı bir şekilde yerine getirilmesinde fayda vardır:

  • Şirketin mevcut finansal durumu, operasyonel kapasitesi, pazar konumu ve rekabetteki avantajları değerlendirilir.
  • Her iki tarafın da üçlü ve zayıf yönleri SWOT analizi yoluyla belirlenir. Böylece şirketlerin iç kaynaklarını ve pazardaki konumlarını daha iyi anlamak mümkün olur.
  • Şirket; endüstri trendlerini, pazar büyüklüğünü ve sektördeki gelişmeleri analiz eder.
  • Rakip şirketlerin stratejileri, pazar payları ve güçlü yönleri göz önünde bulundurularak buna uygun bir strateji belirlenir.

Potansiyel birleşme ve satın alma seçenekleri bu hususlara dikkat edilerek tespit edilmeli, şirketin büyüme stratejisine katkı sağlayabilen ve pazar konumunu yükseltebilen seçeneklere öncelik verilmelidir.

Ön Değerlendirme ve Analiz

Potansiyel hedefler belirlendikten sonra detaylı bir ön değerlendirme ve finansal analiz süreci başlar. Bu aşamada hedef şirketin finansal durumu, pazar konumu, operasyonel verimliliği ve uyumluluğu detaylı bir şekilde incelenmelidir.

Hedef şirketin finansal durumu; gelir tabloları, bilançolar, finansal sağlamlık, nakit akışı raporları, borç yapısı gibi göstergeler üzerinden ele alınır. Kârlılık düzeyi, gelir büyümesi gibi başlıklar da bunlar arasında sayılabilir. Şirketin şimdiye kadarki performansından yola çıkarak geleceğe dair bir finansal projeksiyon yapılabilir.

Hedef şirketin operasyonel yapısı ve stratejik hedefleri de önemli bir inceleme konusudur. Şirketin pazardaki konumu, müşteri tabanı, tedarik zinciri ve teknolojik yetkinlikleri gibi hususlar, bu yolla anlaşılabilir. Ayrıca hedef şirketin operasyonel yapısının alıcı firmayla ne kadar uyumlu olduğunu değerlendirmekte de fayda vardır.

Tüm bu aşamaların ardından hedef şirketle ilgili potansiyel riskler ve fırsatlar daha kolay belirlenebilir. Böylece alıcı firmanın daha bilinçli kararlar vermesi ve verimli bir M&A süreci yürütmesi mümkün olur.

İlk Temas ve Görüşmeler

Hedef şirketle danışmanları aracılığıyla ilk temas kurulduktan sonra genellikle gizlilik anlaşmaları imzalanır ve ön görüşmeler başlar. Bu süreçte her iki tarafın beklentileri ve hedefleri tartışılır.

Bilgi paylaşımı

Potansiyel alıcı hedef şirketin finansal, operasyonel verilerini ana hatları ile inceler. Bu veri paylaşımı hedef şirketin danışmanlarınca hazırlanmış bilgi dokümanı ve ardından soru cevaplar üzerinden ilerler.

Alıcı taraf bu temel bilgileri inceledikten sonra başlıca işlem koşullarını ve fiyatı içeren bir bağlayıcı olmayan teklif yapar. Bağlayıcı olmayan teklifin kaubl görmesi durumunda detaylı inceleme (Due Dligence) süreci başlar.

Due Diligence Süreci

Bağlayıcı olmayan teklifin kabul edilmesiyle birlikte detaylı bir Due Diligence süreci gerçekleştirilir. Hedef şirketin finansal kayıtları, vergi dokümanları, yasal yükümlülükleri, iş sözleşmeleri ve diğer önemli belgeler incelenir.

Due Diligence sürecinde ilk olarak hedef şirketin finansal kayıtları incelenir. Gelir tabloları, bilançolar, nakit akışı analizleri ve finansal projeksiyonları başlıca sayılabilecek konular arasındadır. Şirketin gelir kaynakları, kar marjları, borç düzeyi ve mali sağlamlığı bu incelemeyle değerlendirilir. Ayrıca geçmiş yıllardaki finansal performansı ve geleceğe yönelik finansal tahminleri de dikkate alınır.

Due Diligence, hedef şirketin vergi ve yasal uyumluluğunu ve yükümlülüklerini de kapsar. Mevcut ve potansiyel davalara ilişkin durumu, fikri mülkiyet hakları, çalışan sözleşmeleri ve düzenleyici gerekliliklere uyum gibi başlıklar da bu süreçte incelenir. Hedef şirketin geçmişteki yasal sorunları ve bu sorunların gelecekteki potansiyel etkileri değerlendirilir.

Baştaki genel incelemenin ardından Due Diligence sürecinde hedef firmanın operasyonel faaliyetleri de detaylıca değerlendirilir. Aynı şekilde şirketin altyapısı, varlıkları, fikri mülkiyet hakları, çalışan sözleşmeleri gibi hususlar da bu sürecin önemli birer parçasıdır.

Anlaşma Şartlarının Müzakere Edilmesi

Due Diligence sürecinin tamamlanmasının ardından anlaşma şartları müzakere edilir. Satın alma fiyatı, ödeme şartları, gelecekteki iş birlikleri ve hedef şirketin yönetimi gibi konular ele alınır.

Anlaşmanın Kapanışı ve Entegrasyon

Müzakere sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından, anlaşma resmi olarak imzalanır ve kapanış işlemleri gerçekleştirilir. Anlaşmanın kapanışıyla birlikte entegrasyon süreci başlar. Bu süreçte her iki şirketin operasyonlarının, kültürlerinin ve sistemlerinin bütünleştirilmesi hedeflenir.

M&A Danışmanlığı Birleşme ve Satın Alma Süreçlerini Kolaylaştırır mı?

Birleşme ve satın alma süreçleri gerek finansal gerek yasal gerekse operasyonel birçok karmaşık stratejiyi ve işlemi gerektirebilir. Bu nedenle sürecin verimli bir şekilde yürütülebilmesi detaylı planlama, analiz ve etkili müzakerelere bağlıdır.

M&A danışmanlığı, işletmeniz için sürecin karmaşıklığını azaltarak sürecin daha etkin bir şekilde yönetilmesine, daha iyi değerleme ve anlaşma şartlarına ulaşılmasına imkân verir.

Birleşme ve satın alma danışmanlığı, aynı zamanda finansal açıdan daha doğru kararlar verebilmenizi de destekler. Bu hizmetten yararlanarak hedef şirketin mali sağlığını daha iyi değerlendirebilir, risk değerlendirmesi ve geleceğe dair finansal projeksiyonlarla daha isabetli kararlar alabilirsiniz.

M&A danışmanlığı, birleşme ve satın alma sürecinde yürütülen müzakerelerde önemli bir rol üstlenir. Satın alma fiyatı, ödeme ve anlaşma koşulları gibi hususlarda şirketinize rehberlik ederek işlemin her iki taraf için daha avantajlı olmasını sağlayabilirler.

ÜNLÜ & Co M&A Danışmanlığı

Türkiye’nin lider şirket birleşme ve satın alma danışmanlığı kurumu ÜNLÜ & Co, 18 milyar ABD dolarının üstündeki işlem hacmi ve 130’dan fazla başarılı birleşme ve satın alma süreciyle bu alanda oldukça deneyimlidir.

Kurumun üst düzey yöneticileri tarafından sağlanan M&A danışmanlığı sayesinde geniş kapsamlı bir finansal birikimin avantajlarından yararlanabilirsiniz. Projeyi müşteri için en uygun ve değer sağlayacak şekilde planlayan kurum, güvenilir ve uzun dönemli bir finansal danışmanlık hizmeti için doğru adrestir.